bewogenheid in beweging

Planning

 

DOELSTELLING STICHTING ZORG VOOR AFRIKA

 • het op het Afrikaanse continent bieden van zorg aan weduwen, wezen en andere mensen, die om welke reden dan ook aan de rand van de samenleving leven of daar door omstandigheden zijn terecht gekomen;
 • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van plaatselijke of ter plaatse aanwezige hulporganisaties en/of -activiteiten;

BELEIDSPLAN STICHTING ZORG VOOR AFRIKA 2019 – 2021:

 • het onder een breed publiek onder de aandacht brengen van de nood in Afrika door middel van:
 1. het geven van presentaties aan personen, organisaties en stichtingen;
 2. het verzorgen van lezingen over de nood in Afrika;
 3. Het publiceren van nieuws op de website;
 4. Het verzorgen van nieuwsbrieven over werkbezoeken aan Afrika;
 • het werven van fondsen en andere financiële middelen door:
 1. het benaderen van familie en vriendenkring;
 2. het benaderen van organisaties en bedrijven;
 • het organiseren van acties:
 1. het deelnemen aan ‘Vrijmarkt activiteiten’;
 2. verkopen van appeltaarten;
 3. deelname aan (kerst-)markten in verpleeghuizen;
 4. het organiseren van ‘high tea’ bijeenkomsten;
 • het organiseren van sponsoractiviteiten:
 1. benaderen van bedrijven en organisaties