bewogenheid in beweging

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Zorg voor Afrika bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. H. J. Schutte - Voorzitter
  • Dhr G. J. van den Bosch - Secretaris
  • Dhr N.M. van der Zee - Penningmeester
  • Dhr F. de Groot – Bestuurslid
  • Mevr. H van der Zee- de Haan- Bestuurslid
  • Mevr. M. van den Bosch- van Pijkeren - Bestuurslid

Het algemene correspondentieadres van het bestuur staat op de contactpagina.

 

De stichting Zorg voor Afrika is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73971367
Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN) is 859728663

Een ANBI status is toegekend.

Doelstelling

De stichting ”Zorg voor Afrika” heeft als doel: het op het Afrikaanse continent bieden van  zorg aan weduwen, wezen en andere mensen, die om welke reden dan  ook aan de rand van de samenleving leven of daar door  omstandigheden zijn terecht gekomen; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het ondersteunen van plaatselijke of ter plaatse aanwezige  hulporganisaties en/of -activiteiten; het werven van fondsen en andere financiële middelen; het organiseren van acties, waaronder sponsoractiviteiten; het onder een breed publiek onder de aandacht brengen van de  nood in Afrika.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van stichting “Zorg voor Afrika” ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs) taken.